Wat we doen met data

Privacy beleid

 

Van Middendorp bouwkundig teken- en adviesbureau, gevestigd aan Seringstraat 15a, Ederveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
VanMiddendorp.org
Seringstraat 15a, Ederveen
0318 565 121
Jolanda Van Middendorp is de Functionaris Gegevensbescherming van Van Middendorp bouwkundig teken- en adviesbureau zij is te bereiken via info@vanmiddendorp.nl

 
Persoonsgegevens die wij verwerken

Van Middendorp bouwkundig teken- en adviesbureau verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Van Middendorp bouwkundig teken- en adviesbureau verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van gebruikers van deze website.

 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Van Middendorp bouwkundig teken- en adviesbureau verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Van Middendorp bouwkundig teken- en adviesbureau verwerkt ook
persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 
Geautomatiseerde besluitvorming

Van Middendorp bouwkundig teken- en adviesbureau neemt, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van Middendorp bouwkundig teken- en adviesbureau) tussen zit. Van Middendorp bouwkundig teken- en adviesbureau gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Van Middendorp bouwkundig teken- en adviesbureau bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We hanteren een termijn tussen de 6 maanden en 2 jaar. Dit is afhankelijk van derden zoals Google LLC. en Facebook, Inc

 
Delen van persoonsgegevens met derden

Van Middendorp bouwkundig teken- en adviesbureau verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van Middendorp bouwkundig teken- en adviesbureau blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Van Middendorp bouwkundig teken- en adviesbureau gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Van Middendorp bouwkundig teken- en adviesbureau gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. We maken gebruik van Google Analytics en de Facebook Pixel. Voor meer informatie kunt u de volgende websites bezoeken:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=nl
https://developers.facebook.com/docs/privacy?locale=nl_NL

 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Middendorp bouwkundig teken- en adviesbureau en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vanmiddendorp.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, op uw verzoek.

 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van Middendorp bouwkundig teken- en adviesbureau neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vanmiddendorp.nl

Terug naar home